sábado, 20 de mayo de 2017

AUTONÓMICO SALMÓNIDOS MOSCA GALICIA

Hola amigos!
Este fin de semana los competidores gallegos se dan cita en el río Mandeo, en el coto de Aranga, para participar en el Campeonato Autonómico Salmónidos Mosca 2017.


El campeonato se va a desarrollar los días 20 y 21 con el siguiente programa: 
 

SÁBADO
07:30 horas Concentración dos participantes no RESTAURANTE
TIZON(MONTESALGUEIRO)
Sorteo de dorsais e entrega de documentación
09:00 “ Inicio da 1ª manga
11:00 “ Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
11:45 “ Inicio segunda fase
13:45 “ Fin da 1ª manga.
14:00 “ Concentración e xantar
15:45 “ Inicio da 2ª manga
17:45 “ Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
18:30 “ Inicio segunda fase
20:30 “ Fin da segunda fase
20:30 a 21:15 Entrega de plicas

DOMINGO
07:30 horas Concentración dos participantes
Entrega de documentación
09:00 “ Inicio da 3ª manga
11:00 “ Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
11:45 “ Inicio segunda fase
13:45 “ Fin da 3ª manga.
14:00 “ Concentración e xantar
15:45 “ Inicio da 4ª manga
17:45 “ Finaliza a primeira fase. Cambio de pescador e control.
18:30 “ Inicio segunda fase
20:30 “ Fin da competición
Feita e confirmada a clasificación, entrega de trofeos e peche da
competición.


Las bases del campeonato son las siguientes:

BASES
1) O deportista, calquera que sexa a subespecialidade obxecto da competición, só 
poderá ter unha cana en acción de pesca. Non obstante, poderá dispoñer dunha ou 
máis canas de reposto. 
2) Para a extracción da captura e a súa posterior presentación ó control, deberá facer 
uso dunha sacadeira ou trueiro, cuxa lonxitude totalmente estendida non supere os122 cm. A rede desta, deberá ser de algodón ou outro material non abrasivo.
3) A adxudicación dos tramos farase por sorteo, feito en tempo e forma, para garantir 
a chegada a tempo, para o inicio da proba, de tódolos deportistas ós seus respectivos 
tramos. 
4) A reunión do Pescador co Control farase xunto á táboa que sinale o inicio do tramo, 
augas abaixo.
5) Material permitido:
5.1. Canas. Serán de libre utilización sen exceder de 366 cm. (12 pes) de lonxitude. Os 
competidores poderán ter canas de reposto, pero nas competicións dende embarcación, 
estas non poderán estar montadas, ni posto o carrete. Os competidores serán 
responsables de levar e protexelo seu propio equipo. 
5.2. Carretes. De bobina xiratoria y recollida manual o automática. 
5.3. Liñas. Cola de rata de calquera composición cun diámetro mínimo incluído 
recubrimento de 0,55 milímetros. (0,22” –polgadas-). As colas de rata deberán ter una 
lonxitude mínima de 22 metros. 

 Permítese: 
 a) O uso de liñas flotantes e de afundimento. 
b) O final da liña permítese un so bucle (lazada) dunha lonxitude máxima de 10 cm. para 
conectalo baixo de liña. 
 Non se permite: 
 a) As cabezas disparadoras ou lanzadoras. 
 b) Engadir pesos e dispositivos ou materias flotantes suplementarias as liñas. 
 c) O uso de liñas de corpo chumbado. 
5.4. Baixos de liña. De monofilamento cunha lonxitude máxima de dúas veces a 
lonxitude da cana utilizada. 
Os baixos de liña poden ser anoados de diferentes diámetros, sempre decrecentes para 
abaixo. A distancia mínima entre nos do baixo de liña será de 30 cm. 
Os baixos de liña no poden ter elementos adicionais adheridos o mesmo a excepción 
das codelas que soporten os señuelos.
 Permítese: 
a) Un máximo de 3 micro anelas ríxidas (metálicas ou de material indeformable) dun 
diámetro exterior máximo de 3 mm.
 Non se permite: 
a) Engadir o baixo de liña elementos de flotación ou de afundimento.. 
5.5. Cebos (Moscas). 
Autorízanse o “streamer” e as moscas artificiais flotantes o fundidas, montadas sobre 
anzois simples.
Tódolos anzois estarán conectados directamente o baixo de liña. As codelas de unión 
dos anzois o baixo de liña terán unha lonxitude mínima de 5 cm y estarán atados de 
modo que no se poidan deslizar sobre o mesmo. 

Permítese:
a) Moscas lastradas, sempre que o peso escóndase dentro do revestimento y que este 
no poderá exceder da curva do anzol. 
 b) Un so adorno visible, que mida como máximo 4 mm na súa dimensión máxima. 
c) Un máximo de tres moscas que estarán a unha distancia mínima entre elas de 50 
cm. medidas de ollo a ollo, colgando libremente. 
 Non se permite: 
 a) As que desprendan colorantes ou olores, 
b) Anzois con arponciño o que este fora totalmente inutilizado, sen rebaba, de modo 
que no ofreza resistencia algunha o desanzolado. 
c) As moscas nas que o corpo este moldeado de plástico, goma o silicona e as imitacións 
de vermes con estes materiais. 
6) Ó longo da proba, calquera control pode pedir o exame dos aparellos de pesca dun 
deportista. 
7) O deportista que non se presente, ou abandone a proba ou a acción de pesca, antes 
da hora oficial, perderá o seu dereito á clasificación e a continuar na proba. 
8) Os seis primeiros clasificados obterán praza para o vindeiro campionato selectivo
da especialidade.
9) Para calquera outra norma non descrita anteriormente aterémonos ó regulamento 
da FEPYC.
10) Data límite da inscrición e confirmación de asistencia o 16/5/2017.
11)Será imprescindible ter a tarxeta federativa do ano en curso e a licenza de pesca en 
vigor.
12)Os participantes que vaian participar neste Campionato provincial no poderán pescar 
no escenario do mesmo nos DEZ días anteriores a data de competición.
13) Queda terminantemente prohibido o consumo de tabaco no transcurso de tódalas 
competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Pesca e Casting, 
dende a entrada aos postos ata o final da proba, establecéndose as correspondentes 
sancións, se é o caso, para quen as incumpra.
Queda terminantemente prohibido o consumo de tabaco no transcurso de tódalas 
competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Pesca e Casting, dende a 
entrada aos postos ata o final da proba, establecéndose as correspondentes sancións, 
se é o caso, para quen as incumpra.
 Asinado: Jesús F. Bolaño García
Presidente do Comité de Salmónidos da FGP
RESULTADOS PRIMERA MANGA

Mucha suerte a todos los participantes!!!

Saludos!
Pesca a Mosca Galicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario